Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Oświadczenie Zarządu Legnickiej Rady SLD

dodano 2013-01-17 12:37 w kategorii: Informacje

Legnica, dnia 14.01.2013 roku

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

W związku ze złożeniem rezygnacji z członkostwa w Sojuszu Lewicy Demokratycznej przez Sławomira Skowrońskiego a także wystąpieniem wraz z Tyberiuszem Kowalczyk z Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Zarząd Legnickiej Rady SLD oświadcza, że Sojusz Lewicy Demokratycznej, jako organizacja partyjna, kierująca się w swoim działaniu zasadami demokratycznymi   traktuje podjęte przez nich decyzje jako suwerenne i ostatecznie określające ich dalszy byt polityczny.

Wystąpienie Sławomira Skowrońskiego i Tyberiusza Kowalczyk  z Klubu Radnych SLD oceniamy jako działanie koniunkturalne, nastawione na medialne zainteresowanie i  traktujemy  jako kolejną próbę zmiany „szyldu” w nadchodzących wyborach samorządowych

Biorąc pod uwagę fakt, że Sławomir Skowroński ówczesny lider i przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, współtworzył i zatwierdzał jej Program wyborczy, obecnie zaprzecza głoszonym wcześniej ideałom lewicowości, wynikających ze statutu oraz deklaracji programowej SLD.

Zarówno Sławomir Skowroński jak i Tyberiusz Kowalczyk, jako osoby odpowiedzialne za swoje czyny, winni mieć pełną świadomość skutków politycznych i personalnych  podjętych działań, przede wszystkim wobec wyborców, głosującymi na listy wyborcze Komitetu Wyborczego SLD, z których startowali.

Mając powyższe na uwadze, działając w oparciu o obowiązujące w Sojuszu Lewicy Demokratycznej zasady organizacyjne,  programowe i statutowe, Zarząd Legnickiej Rady SLD  uważa, iż podjęte decyzje przez Sławomira Skowroński jak i Tyberiusz Kowalczyk, obecnie radnych niezależnych,  pozostają w sprzeczności z przyjętym  i zaakceptowanym przez nich Programem Sojuszu Lewicy Demokratycznej.   

 

Przewodniczący Zarządu

Legnickiej Rady SLD

Kazimierz Hałaszyński 



Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.